بررسی جایگاه نثر فارسي در عهد صفوي

مطالب دیگر:
🔑اسلام و حقوق بشر🔑مبانى فلسفى حقوق بشر🔑دادگاه جديد اروپائي حقوق بشر🔑آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي🔑اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام🔑انسانيت و جرائم عليه آن🔑تأملي بر وضع شناسي حقوق بشر در جهان كنوني🔑تحقیق پروتکل اختياري حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپيگري و پورنوگرافي کودک🔑تحقیق استفاده از نقشه‌هايGIS-READY سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در به‌روز رساني نقشه‌هاي پايه🔑تحقیق مختصری در تعریف و توضیح بیمه🔑تحقیق پیش درآمدی بر مالکیت معنوی🔑تحقیق بررسی پردازش ابري🔑تحقیق توسعه تدريجي مالكيت معنوي🔑تحقیق جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى🔑تحقیق حقوق و مديريت ثبت اختراع🔑تحقیق خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن🔑تحقیق داوري در قراردادهاي بيمه🔑تحقیق شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب🔑تحقیق مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي🔑تحقیق برق گرفتگي شهري از ديدگاه پزشكي قانوني🔑تحقیق در مورد پزشكي قانوني🔑تحقیق پزشكي و قانون🔑تحقیق توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري🔑تحقیق سخني كوتاه در حقوق بيماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام🔑تحقیق طب قانوني مسائل پزشكي قانوني مربوط به غرق در آب

از آغاز قرن دهم تا ميانه قرن دوازدهم عهد صفوي (907 ـ 1148)نثر فارسي در عهد صفوي از منشيان دوره صفوي هم خواه آنان كه در ايران در دستگاه صفويان بوده‏اند و خواه آنان كه در هند در دستگاه گوركانيان و ساير امراي محلي بسر مي‏بردند نامه‏هاي تكلف آميزي در دست است. از بزرگترين اين نويسندگان ميرزا طاهر وحيد قزويني (متوفي به سال 1120) است كه منشي و مورخ دربار شاه عباس دوم و وزير شاه سليمان بوده است. ازو منشآتي مانده كه در پاره‏اي از آنها با تكلفي بسيار كوشيده است سخنان پارسي بدون استعمال لغات عربي به كار برد. ميرزا طاهر وحيد در شعر نيز دست داشته و از مشاهير استادان سبك هندي بوده است. از آثار منثور اين دوره در مسايل مختلف به ذكر اين چند كتاب مبادرت مي‏شود: حبيب السير تأليف غياث الدين خواندمير كه از مورخان آخر عهد تيموري و آغاز عهد صفوي بوده است (متوفي به سال 941) و كتاب او تا حوادث آخر عمر شاه اسمعيل صفوي را شامل است. تذكره شاه طهماسب صفوي به قلم شاه طهماسب اول(930 984 ) پسر شاه اسمعيل كه در وقايع سلطنت خود نوشته است. احسن التواريخ تاليف حسن بيك روملو كه تا وقايع سلطنت شاه طهماسب صفوي را شامل است. عالم آراي عباسي تاليف اسكندر بيك منشي شاه عباس بزرگ كه تا پايان حيات شاه عباس صفوي (985 1038) در آن به رشته تحرير در آمده و از ميان كتب دوره صفوي به حسن انشاء ممتاز است. بهار دانش كه تهذيبي است از كليله و دمنه بقلم شيخ ابوالفضل دكني (مقتول به سال 1013) وزير اكبرشاه. از شيخ ابوالفضل كتب ديگري مانند اكبرنامه در شرح سلطنت اكبرشاه و كتاب آيين اكبري باقي مانده است. هشت بهشت در تاريخ آل عثمان از مولانا ادريس البتليسي معاصر سلطان بايزيد (886 918 ) و پسرش ابوالفضل محمد الدفتري كه آن را تا وقايع سال 952 كه شامل اتفاقات قسمي از دوره سلطان سليم ثاني است نوشتند. مجالس المومنين از قاضي نورالله ششتري (متوفي به سال 1019) در شرح احوال گروهي بزرگ از شعرا و ادبا و فضلاي شيعه. از جمله مسائلي كه در اين عصر مورد توجه بود تذكره نويسي است. از كتب تذكره در اين دوره يكي تحفه ثاني تأليف سام ميرزا (983 . م) پسر شاه اسماعيل صفوي است شامل شرح حال عده‏اي از شعرا اواخر قرن نهم تا اواخر قرن دهم. ديگر لطايف نامه ترجمه مجالس النفائس امير عليشير است كه به دست فخري بن اميري در سال 927 صورت گرفت. از ترجمه اين كتاب اثر معروف ديگري داريم به نام تذكرة المثال يا جواهر العجايب. ديگر مذكر