بررسی تاریخچه روابط عمومی و روابط عمومی در ايران

مطالب دیگر:
📂تحقیق هیروشیما، نخستین انفجار هسته ای📂تحقیق بسیج و نقش آن درتربیت دینی📂پاورپوینت تعلیم و تربیت اسلامی📂پاورپوینت تاثیر نوآوری در تغییرات استراتژی ایده سازی تا برونداد محصول نو📂تحقیق دولت و انتظارات مردم📂تحقیق سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ رضاشاه📂تحقیق علل سقوط دولت ديكتاتوري رضاشاه📂آزمون استخدامي بین الملل مهندسي حرفه اي، مباني مهندسي (مشترك پايه براي همه رشته ها) (قسمت اول)📂آزمون بین الملل استخدامي مهندسي حرفه اي، مباني مهندسي (مهندسی برق) (قسمت دوم FE2)📂آزمون استخدامی بین الملل مهندسی حرفه ای، مبانی مهندسی (مهندسی کامپیوتر) (قسمت دوم FE2)📂آزمون استخدامی بین الملل مهندسی مواد و متالورژي(قسمت دوم FE2)📂آزمون استخدامی مهندسی مکانیک« قسمت دوم FE2»📂آزمون استخدامی بین الملل مهندسی صنایع « قسمت دوم FE2»📂آزمون استخدامی بین الملل مهندسی عمران FE2📂روحانيت و قدرت عدم وجاهت قانوني دادگاه ويژه روحانيت📂آزمون استخدامی بین الملل مهندسی شيمي FE2📂آزمون استخدامي مهندسي حرفه اي، مباني مهندسي( مشترك پايه براي همه رشته ها)📂آزمون استخدامی مهندسی حرفه ای، مبانی مهندسی (مهندسی کامپیوتر) FE2📂آزمون استخدامی مهندسی مواد و متالورژي FE2📂آزمون استخدامی مهندسی معدن FE2📂آزمون استخدامی مهندسی شيمي FE2📂تحقیق جمهوري‌ توگو📂تحقیق تحولات خاورمیانه📂تحقیق جريان هاي سياسي از سال 1357 تا سال 1368📂تحقیق جلوگيري از توليد و تكثير سلاح هاي كشتار جمعي

روابط‌عمومی به عنوان يك هنر و فن كه جنبه‌های علمی و عملی آن از اوايل نيمه قرن بيست به تدريج شكل گرفت گرچه برمبنای نيازها و ضرورت‌های جامعه صنعتی روبه رشد غرب به پيدايش درآمد اما پيش از آن نيازمند اشتياق و انديشه خلاق افرای برای فعاليت در عرصه افكار عمومی و اجتماعی برای امتناع و ترغيب بوده است. بيش از 50 سال فعاليت و پايداری روابط‌عمومی همراه با افت و خيزهای پيش‌رو در ايران امروزه فضای نوينی را همگام با توسعه سياسی و اقتصادی و ضرورت‌های جوامع در حال گذار به محك تجربه كشيده است. خواهی نخواهی پيشرفت دانستنيهای انسان پيرامون محيط فعال انسانی كه در آن دانش روابط‌عمومی يكی از مؤلفه‌های پايدار كنونی برای فعاليت، اقدام و توسعه در اين محيط است و آميخته با فن صنعت تبليغات به ويژه در حوزه توليد و خدمات گام برمي‌دارد، ضرورت آموزش‌های نو به نو به عنوان مهارت‌های تكميل و تنظيم و تدوين روش‌های رو به توسعه ناشی از تكامل فزاينده‌ اين دانش برای كارگزاران و فعالان اين عرصه در كشور كه هنوز مرزهای نوينی را به تجربه مي‌گذارند، پوشيده نگزارده است. همگام با اين وضعيت پربار كردن دانش برمی برپايه اخلاق و روان‌شناسی اجتماعی ايراني‌ها بي‌شك هدف هر نوشتاری دراين حوزه از دانش هنوز نوپيموده به شمار مي‌رود. اداره كل تبليغات با رويكرد حمايت از گردآورندگان،‌ متخصصان، فعالان و كارگزاران به دنبال تقويت و توسعه آن جنبش نرم‌افزاری پديد آمد، در عرصه روابط‌عمومی برآمده است و تلاش دارد ضمن تقدير و حمايت از مؤلفان و تدوين كنندگان اين دانستنيها موجب دلگرمی پويندگان نسل در اين راه باشد. اميد كه چنين باشد،‌ اگر خدا خواهد.روابط عمومی در ايران ( قرن حاضر ) قبل از پيروزی انقلاب اسلامیدر سال 1322 شمسی با تصويب هيأت وزيران ، اداره يی به نام « اداره كل انتشارات و تبليغات » تشكيل شد كه وظيفه اصلی آن بيشتر در جهت انتشارات وتبليغات درآن زمان بود. با تشكيل اين اداره به مرور امر تبليغات و ارتباطات در دستگاه های دولتی مورد توجه قرار گرفت.روابط عمومی به صورت امروزی آن حدود 37 سال در ايران قدمت دارد. اولين روابط عمومی در سال 1327 شمسی از طرف شركت نفت ايران و انگليس در ايران به وجود آمد كه مركز مهم ترين تشكيلات و فعاليت های آن در آبادان بود و در تهران فقط يك دفتر داشت. اين شركت در توسعه فعاليت های خود به تدريج در ساير نقاط ايران از جمله اهواز ، مسجد سليمان ، كرمانشاه و ديگر مناطق نفت خيز اقدام به ايجاد دفاتر نمايند گی كرد. اين روابط عمومی مطابق با سليقه و فكر مؤسسين انگليسی خود" Information "